שלום כתה א'

 

 לקראת הדרך החדשה מהגן אל בית הספר, 
משפחת "בכור לוי" אתכם מברכת
 

על קו הזינוק לפני המרוץ,

בו אנו יחד עומדים לרוץ,

אם נבחר במסלול של,

שיתוף, רגישות תמיכה ותבונה

תהיה עבודתנו רבת ערך!

אתכם לאורך כל הדרך!
  
בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה.
               יפית נרבט - נוטמן מנהלת בית הספר,                                  צוות המחנכים, המורים והעובדים.