מיזם ספר מתמטי

 
 
  

לפניכם מיזם ספר מתמטי מקוון בו לקחנו חלק בשנים קודמות. 
באתר האינטרנט מוצגים  מגוון של  משימות מתמטיות שחוברו על ידי תלמידים מרחובות, מזכרת-בתיה, רמלה וגדרות. 

 הנכם מוזמנים להתרשם, לבצע משימות וללמוד בהנאה. 

https://sites.google.com/site/mathbook2014/


                                                                                                      אורית צפריר, 
                                                                                                      רכזת מתמטיקה

 

 

 

 

 

מיזם ספר מתמטי מקוון 

 

בית ספרינו נטל חלק במיזם" ספר מתמטי מקוון" של בתי ספר

ברחובות ומזכרת בתיה.

משימות שבנו תלמידים מכתות ד-ו הועלו למרחב למידה שיתופי באינטרנט.

המיזם הוא בימת פרסום ומרחב לימודי שיתופי ללמידה משמעותית של משימות מגוונות שנבנו על ידי תלמידים בתמיכת צוותי המתמטיקה.

המיזם מהווה צוהר ליצירת  עניין וסקרנות בתחום המתמטיקה ובאמצעותו התבצעה, למידה בה התלמידים בנו את הידע המתמטי תוך הכוונה, תמיכה ניווט ורגישות מצד המורה ורכזת המתמטיקה.     .

הנכם מוזמנים להיחשף למשימות של בית ספרינו ושל שאר בתי-הספר.

לכל משימה יש דף פתרון ואפשרות למשוב.

כל הכבוד לתלמידים על העשייה הלמידה וההשתתפות ולמורות על התמיכה.

  

https://sites.google.com/site/mathbook2014/

 

                   

                                                                     המשך עשייה פורייה   

                                                        אורית צפריר- רכזת מתמטיקה