לוח צילצולים

 

שיעור ראשון - 8:00-8:50

שיעור שני - 8:50-9:35

הפסקה - 9:35-9:55

הפסקת אוכל - 9:55-10:10

שיעור שלישי - 10:10-10:55

שיעור רביעי - 10:55-11:45

הפסקה - 11:45-12:00

שיעור חמישי - 12:00-12:45

שיעור שישי - 12:45-13:30

הפסקה - 13:30-13:35

שיעור שביעי - 13:35-14:20

שיעור שמיני - 14:20-15:05