לוח טיולים

לטיול והצגה כל שכבת גיל יצאה,
וחזרה עם למידה וחוויה ...
 

 
  

תכנית הצגות וטיולים שנתית - שנה"ל תשע"ז

 ייתכן ויחולו שינוייםיעד הטיול

הטיול מיועד לכתות

תאריך הטיול

קבלת התורה

ב'

4.11.16

הצגה- הכוכבים של סבא

א'

9.11.16

הצגה- שרלוק הומס

ד'

16.11.16

הצגה- שרלוק הומס

ה'

20.11.16

הצגה- פנטזי קידס

ב'. ג'

21.11.16

מקורות הירקון

ג'

24.11.16

הצגה- מגש הכסף

ו'

27.11.16

מכון איילון

ה'

6.12.16

מקווה ישראל

ב'

14.12.16

גן המדע

ג'

15.1.17

מוזיאון הפרדסנות

ב'

12.2.17

תל אביב

ד'

19.3.17

הצגה- מיכאל

ב'

22.3.17

הצגה – מגש הכסף

ה'

23.3.17

הצגה – אני ירושלמי

ו'

27.3.17

זיכרון יעקוב

ה'

28.3.17

גבעת התחמושת, ירושלים

ו'

19.4.17

מקוה ישראל

ב'

26.4.17

נאות קדומים

א'

30.4.17

גלבוע

ו'

10.5.17

ירושלים

ה'

16.5.17

הצגה – החטיפה מן המנזר

ג'

18.5.17

תנובה

א'

21.5.17

הצגה - מיכאל

א'

28.5.17