מתמטיקה

מעבדה מתמטית אולמיפיאדה מתמטית מיזם ספר מתמטי
קישורים בתחום הדעת מתמטיקה קישורים במתמטיקה לפי שכבות גיל מקו וצורה ליצירה - תשע"ו
קנגורו- שעשועון חידות בינלאומי במתמטיקה

 

מתמטיקה ב'בכור לוי'
 
 
 הנחת היסוד והמוטו שעומד לנגד עיננו בהוראת המתמטיקה בבית סיפרנו 'בכור לוי' הוא המשפט:"מתמטיקה לכל - כל 1 יכול ".

לשם פיתוח הכישורים המתמטיים, החשיבה המתמטית ואהבת המקצוע, אנו משלבים בהוראת המתמטיקה פעילויות באמצעי המחשה, במחשב ופעילויות מתוקשבות לתרגול, העמקה והעשרה בנושאים השונים.

אנו נותנים מענה לשונות התלמידים למען התפתחותם הלימודית במסגרות השונות:

בכיתה, במעבדה המתמטית, בשיעורים פרטניים ובתוכנית "אמירים".

אנו מאמינים שעם תמיכה והכוונה מתאימה יכול כל תלמיד,

להתקדם ולהצליח.

                                                                    
 
 
אורית צפריר - רכזת מתמטיקה
 
 
 
 
 
 

הנושאים הנלמדים בכיתה א' במתמטיקה

המספרים הטבעיים בתחום ה- 100

הכרת המספרים 1-20.

הכרת ערכי אותיות א-י.

הכרת המספר אפס.

מנייה , ספירה קדימה אחורה.

סמני שוויון ואי שוויון.

ישר המספרים.

הכרת המספרים בתחום ה- 100.

זוגיות ואי זוגיות.

פעולות החשבון

שימוש בחוקי הפעולות.

חיבור וחיסור עד 10.

חיבור וחיסור בעשרת שנייה.

חיבור וחיסור בעשרות שלמות.

חיבור חוזר - הכנה לכפל.

כפל וחילוק עד 20.

הכרת החצי.

בעיות בנושאים השונים.

חקר נתונים

איסוף ארגון וייצוג נתונים.

דיאגרמת עמודות.

גיאומטריה

מדידות אורך, מדידת היקף, אמדן, מדידות זמן.

צורות גיאומטריות: הכרת מרובעים, מרובעים, זיהוי מלבן ורבוע.

שיקוף.

קישור לתוכנית לימודים במתמטיקה - כתה אהנושאים הנלמדים בכיתה ב' במתמטיקה

המספרים הטבעיים בתחום ה- 1,000

מבנה עשרוני.

הגדלה והקטנה פי 10, פי 100.

ערכי אותיות: א-ל.

פעולות בתחום ה-100

חבור חיסור במאוזן.

חיבור וחיסור במאונך.

כפל וחילוק.

לוח הכפל עד .

סימני התחלקות 2, 5 ,10.

שימוש בסוגרים.

בעיות בנושאים השונים.

הרחבת תחום המספרים

ישר המספרים ( יחידות, עשרות שלמות, מאות שלמות ).

הכרת השברים חצי ורבע.

חקר נתונים

איסוף ארגון וייצוג נתונים.

דיאגרמת עמודות.

גיאומטריה

מדידות - אורך בס"מ ומטרים, מדידות שטח, חישוב שטח מלבן, מדידות משקל.

מצולעים- חזרה.

גופים הכרות ראשונית זיהוי ושיום, הכרות מושגים.

הזזה.

קישור לתוכנית לימודים במתמטיקה - כיתה ב
הנושאים הנלמדים בכיתה ג' במתמטיקה

המספרים הטבעיים בתחום הרבבה ( 10,000 )

מבנה עשרוני.

הגדלה והקטנה פי 10, פי 100.

ערכי אותיות.

ישר המספרים.

פעולות בתחום הרבבה

חבור חיסור במאונך.

השלמה וביסוס לוח הכפל, כפל בעשרות שלמות, כפל מאונך בחד ספרתי.

חילוק בתחום ה100 כולל חילוק עם שארית.

עיגול מספרים ואמדן.

סימני התחלקות 2 ,5 ,10.

סדר פעולות חשבון.

שימוש בחוק החילוף, הקיבוץ והפילוג.

בעיות בנושאים השונים.

שברים פשוטים

הכרת שברים יסודיים- השבר כחלק של יחידה.

השוואת שברים יסודיים.

חלק של כמות המבוטא בשבר יסודי.

חקר נתונים וניתוח סיכויים

איסוף, ארגון וייצוג נתונים, דיאגרמת עמודות.  

גיאומטריה

זוויות, מיון זוויות.

תכונות: שוויון צלעות, מקבילות, מאונכות.

משולשים, מיון משולשים לפי צלעות לפי זוויות.

מרובעים: הכרות רבוע, מלבן, מעין, טרפז, דלתון.

אומדן אורכים, מדידות אורך.

מדידת משקל.

מדידת נפח, אומדן נפחים.

מדידת זמן- שעון מחוגים, שעון דיגיטלי.

סיבוב.

קישור לתוכנית לימודים במתמטיקה כיתה ג


הנושאים הנלמדים בכיתה ד' במתמטיקה

שברים פשוטים

הכרת השבר הפשוט.

פעולות בשברים (היכרות ראשונית).

המספרים הטבעיים עד מליון

עקרונות המבנה העשרוני.

ישר המספרים.

שיטת האלף בית.

פעולות החשבון

חיבור חיסור.

כפל מאונך.

חילוק ארוך (מחלק חד ספרתי או עשרת שלמה).

סדר פעולות.

תכונות 0, 1 .

מספרים ראשוניים ופריקים.

סימני התחלקות 3, 6 ,9.

חזקות.

בעיות בנושאים השונים

חקר נתונים וניתוח סיכויים

איסוף, ארגון וייצוג נתונים בדרכים שונות.

ניתוח סיכויים- זיהוי שימוש במושגים, השוואת סיכויים.

גיאומטריה

צורות וגופים: מצולעים, אלכסון, מקבילות, מאונכות.

רבוע ומלבן: קשרים.

מדידות: חשובי היקף ושטח מלבנים.

תיבות: הכרה, פריסות, חישובי שטח פנים ונפח תיבות.

לוח השנה וחישובי זמן.                  

קישור לתוכנית לימודים במתמטיקה -כיתה ד


הנושאים הנלמדים בכיתה ה במתמטיקה

פעולות חשבון במספרים טבעיים

חיבור , חיסור, כפל וחילוק - חזרה, הרחבה והעמקה.

אומדן של תוצאות ,פעולות וכמויות.

חוש למספרים גדולים.

בעיות מילוליות.

חקר נתונים וממוצע.

שברים פשוטים

משמעויות השבר הפשוט.

צמצום והרחבה.

חיבור וחיסור של שברים ומספרים מעורבים.

השוואת שברים.

בעיות מילוליות בשברים.

מספרים עשרוניים

משמעות, המרה ממספר עשרוני לשבר פשוט או למספר מעורב ולהפך.

פעולות חיבור וחיסור.

גיאומטריה

משפחת המרובעים- חזרה, הרחבה והעמקה.


גבהים במשולש ומקבילית.


מדידת שטחים והיקפים של מלבן, רבוע, מקבילית ,משולש וצורות מורכבות.


קישור לתוכנית לימודים במתמטיקה- כיתה ההנושאים הנלמדים בכיתה ו במתמטיקה

שברים פשוטים

כפל וחילוק שברים

מספרים עשרוניים

כפל וחילוק מספרים עשרוניים

מידות עשרוניות

אחוזים

הכרת האחוז

חישוב ערך אחוז

חישוב האחוז

יחס וקנ"מ

הכרת היחס

תכונות היחס

חילוק כמות לפי יחס

קנה מידה – כמבטא יחס בין אורכים

מספרים ופעולות

הקשר בין מערכות המספרים:

טבעיים, שברים פשוטים, שברים עשרוניים, מספרים מכוונים

הנדסה

מעגל ועיגול

הכרת גופים

גופים משוכללים

חישובי נפחים


קישור לתוכנית לימודים במתמטיקה -כיתה ו