אולמיפיאדה מתמטית

 

האולימפיאדה המתמטית - "מתמטיקה לכל - כל 1 יכול"

המעבדה המתמטית ב"בכור לוי" נקראת על שמו של סגן יובל ניר ז"ל, תלמיד בית הספר שנפל בלבנון ביום כ"ד באייר תשנ"ז, 30.5.1997. האולימפיאדה המתמטית נערכת פעם בשנה סמוך לתאריך נפילתו של יובל ז"ל ומוקדשת לזכרו.

באולימפיאדה משתתפים כל תלמידי בית הספר:

*תלמידי כתות ו' כמנחים.

*תלמידי כתות ב'-ה' כמתמודדים בתחרות הנערכת בין כל קבוצות בשכבה המורכבות מכל תלמידי השכבה.

*תלמידי כתות א' משתתפים בפעילויות מתמטיות מאתגרות ומהנות.


הפעילויות של האולימפיאדה המתמטית מתוכננות ע"י צוות מוביל של מורות למתמטיקה בבית הספר, הדואג בכל שנה לחדש ולשדרג את המשימות בכל שכבה ושכבה.
לקראת האולימפיאדה מקבל כל תלמיד מכתה ו' הנחייה לגבי תפקידו בהנחיית המשימות, אופן בדיקתן ומתן הניקוד וכן לגבי מהלך הפעילות וחשיבותה.
 
במהלך הפעילות מתחרות הכתות בכל שכבה בפתרון משימות מתמטיות המותאמות לשכבות השונות. המשימות בשכבה הן ברמות קושי שונות כך שיש אפשרות לכל התלמידים ליטול חלק בפעילות. בגלל האופי התחרותי של האירוע, המשימות מטבען אינן משימות חקר, אלא משימות קצרות הדורשות שיתוף פעולה קבוצתי .
 

במשימות רבות יש אפשרות לחלוקת עבודה בין חברי הקבוצה כך, שככל ששיתוף הפעולה בקבוצה טוב יותר, יש סיכוי לקבוצה להגיע להישגים גבוהים יותר. בנוסף לכל מנחה ניתנת אפשרות להוסיף ניקוד לקבוצות ששיתפו פעולה במהלך הפעילות. 


בכל שכבה זוכה קבוצה אחת  מבין כל הקבוצות שבשכבה. הקבוצה המנצחת מכל שכבה, מוזמנת למעבדה המתמטית לקבלת פרס כיתתי מידי משפחת ניר.


מטרות פעילות האולימפיאדה המתמטית:

 *חזרה וחיזוק בנושאים מתמטיים שנלמדו בעבר בדרך משעשעת ומהנה.

 *הקטנת תחושת החרדה באמצעות העבודה השיתופית באווירה נעימה ונינוחה.

 *מתן הזדמנויות רבות להצלחה ע"י משימות ברמות קושי שונות.

 *עידוד דרכי פתרון שונות בחלק מן המשימות.

 *טיפוח עבודת צוות ועזרה הדדית.

 *טיפוח אחריות, כושר ארגון ועזרה של התלמידים החונכים לתלמידים הצעירים.

 *רענון נושאים מתמטיים בקרב התלמידים הבוגרים.

 *טיפוח הלכידות של כל תלמידי ביה"ס בפעילות מתמטית ייחודית, להנאה ולגאוות יחידה.

 *חינוך התלמידים לשמר את זכרו של תלמידנו יובל ניר כדמות לדוגמה ולמופת.