מעבדה מתמטית

מצגת ריצופים
  המעבדה המתמטית
מזה מספר שנים פועלת בבית ספרינו מעבדה מתמטית.
המעבדה המתמטית פועלת ברוח ה"אני מאמין הבית ספרי" שביסודו המטרה לפיתוח כשורי חשיבה גבוהים ומיומנויות של לומד בעל הכוונה עצמית, לשם השבחת איכות הלמידה, וקידום הישגיו וכמענה לקולו האישי והאינדיבידואלי של כל תלמיד.
 חדר המעבדה עשיר באביזרי לימוד מגוונים, אסתטי ומשדר רוגע ונינוחות. במעבדה מרכזי- לימוד שונים, המאפשרים למידה מאתגרת וחוויתית באמצעות אמצעי-המחשה ומשימות חקר בדרגות קושי שונות, המזמנים חשיבה ומספקים מענה לשונות שבין הלומדים.
 בית- ספרינו שוקד על פיתוח חשיבה מתמטית בדרכים מגוונות, כדי להתאים את ההוראה לכל לומד.

לעיתים הלמידה במעבדה היא הרחבה והעמקה לנושאים הנלמדים בכתה ולעיתים היא העשרה לנושא שאינו נלמד בכתה.

במעבדה מתמודדים התלמידים עם משימות בנושאים שלא נלמדו באופן פורמאלי בכתה, דבר זה מאפשר להם לפתח אסטרטגיות פתרון בעיות מקורי משלהם, כך שלעיתים קרובות הילדים מגיעים לפתרון מקובל בדרך מקורית. עבודה בנושאים בהם לא נדרש ידע פורמאלי מוקדם, מאפשרת לכלל הילדים להתבלט ברעיונות, מונעת חרדה ומפתחת יחס חיובי למתמטיקה.
 במעבדה מאפשרים לתלמיד לעסוק בנושאים מחיי היום יום, כאשר מרבית המשימות הן רלוונטיות ואותנטיות לחיי הילדים, תוך שימת דגש על פתוח אוריינות מתמטית. התלמידים מבינים שהמתמטיקה היא לא רק מקצוע בבית הספר, אלא מלווה אותנו בכל מקום והיא חלק אינטגראלי מחיינו.
 בלמידה במעבדה מושם דגש רב על העבודה השיתופית ברמות שונות בהתאם לאופי המשימה ועל פיתוח הדיאלוג והחשיבה הרפלקטיבית.
 

תוצרי תלמידים בהנדסה כתות ו'- מעבדה מתמטית

במסגרת שעורי הנדסה של כיתות ו׳ במעבדה המתמטית,   

עבדנו במחצית הראשונה על מנסרות ופירמידות:

הכרנו את הגופים, למדנו במה הם שונים ובמה הם דומים, זיהינו וסרטטנו פריסות, חקרנו חוקיות המיוחדת לכל גוף מבחינת מקצועות, פאות וקודקודים ואף חישבנו  נפחים.

לסיכום הנושא, בנוסף למבחן, ( כחלק מהערכה חלופית ) ניתנה אפשרות לתלמידים לתכנן וליצור דגם של מנסרה מיוחדת משלהם.

התוצרים מוצגים במעבדה המתמטית שבבית- הספר ובגלריית התמונות שבאתר.

                                                       אורית צפריר- רכזת מתמטיקה