שפה

כתיבת ספר אישי חקר אישי מועדון הספר - המלצות קריאה
קריאה בהנאה

 

 

השפה מהווה מרכיב חשוב בזהותו של האדם, ולכן השפה העברית על רבדיה מהווה חלק משמעותי בזהות דובריה.

החינוך הלשוני בעברית נועד לחזק את תפקידה של העברית כמכנה תרבותי משותף תוך טיפוח התשתית הלשונית-תרבותית של הלומדים ופיתוח רגישות לשונית-חברתית.

תכנית הלימודים לבית הספר היסודי חינוך לשוני: עברית - שפה, ספרות ותרבות מתייחסת לשפה כאמצעי תקשורת בהקשר החברתי-תרבותי שבו חיים ופועלים דובריה והיא ציר מרכזי של העשייה בבית הספר, היות שכושרי ההבנה וההבעה הלשוניים משמשים את הלומדים בכל תחומי הדעת הנלמדים.

 

תחומי הפעילות של החינוך הלשוני בבית הספר: (מתוך תוכנית הלימודים בעברית התשס"ג)

·  למידה לשימושי הלשון השונים - פעילויות המטפחות האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה, המקנות יכולות של הבנה וביטוי ומפתחות את הלשון.

· רכישת ידע-על לשוני - פעילויות המטפחות חשיבה מטה-לשונית, הקשורות לידע על הלשון, המכוונות את ההתבוננות בדרך שבה אנו משתמשים בשפה ובדרך שבה היא פועלת.

· למידה במסגרת תחומי הדעת השונים - פעילויות של קריאה, כתיבה ודיבור הקשורות למקצועות הלימוד ולנושאים הנלמדים בכיתה.

·  תקשורת דיגיטלית - איתור והפקה של מידע ברשת והשתתפות בקהילות שיח וירטואליות.

· שגרת בית הספר - פעילויות קריאה, כתיבה ודיבור הקשורות למהלכים ארגוניים של הכיתה ושל בית הספר.

·  פנאי / בילוי / בידור - פעילויות קריאה, כתיבה ודיבור שלא במסגרת לימוד שיטתית ומוכתבת.

· פעילות הקשורה לקהילה - פעילויות קריאה, כתיבה ודיבור הקשורות לפעילות של בית הספר כמוסד חברתי, המקיים קשרים עם הקהילה שבה הוא פועל.

· תקשורת בין-אישית - פעילויות קריאה, כתיבה ודיבור הקשורות לקיום מערכות יחסים בין ילדים, בינם ובין מורים או מבוגרים אחרים בבית הספר ומחוצה לו.

·  תקשורת המונים - פעילויות הקשורות לטקסטים מאמצעי תקשורת ההמונים.


אנו שואפים לטפח דוברים, קוראים וכותבים פעילים וביקורתיים, שיגדלו להיות אזרחים המודעים לכוחה של המילה ובני אדם הרואים בשפה אמצעי ביטוי מרכזי לזהות אישית ייחודית.
 
                                                                 
 
טקסט