תקנון בית הספר

 

ביה"ס "בכור לוי"

 

 

"דרך ארץ קדמה לתורה"
 

 

הנהלים והחוקים

 

 

דרכי האכיפה

א.      הופעה:

יש להופיע לביה"ס בתלבושת אחידה בכל עונות השנה.

חובה להגיע לביה"ס נעולים בנעליים או סנדלים.

חל אסור להגיע בלבוש חושפני כחולצות בטן, מכנסונים וכו'. קיים איסור מוחלט על צביעת שיער וצביעת ציפורניים.

יש לאסוף שיער ארוך, ולענוד עגילים צמודים לתנוך בלבד.

 

 

ב.       נוכחות ועמידה בזמנים:

יש להגיע לביה"ס בזמן בין השעות 8:00- 7:45 ולהקפיד להיכנס לשיעור בתום ההפסקה.

יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח ביה"ס ללא קבלת אישור.

יש להביא אישור מההורים על היעדרות עד יומיים.

יש להביא אישור רפואי על היעדרות בת שלושה ימים ויותר.

 

 

נוהלי התנהגות במסגרות השונות:

ג.       התנהגות: כללים לקבלת מורה בכיתה:

עם הצלצול על התלמיד להיכנס לכיתה ולשבת במקום.
 
 

ד.       התנהגות: כללים להתנהגות בזמן שיעור:

ישיבה במקום

הבאת הציוד הנדרש לשיעור והוצאתו מהתיק.

הקשבה ולמידה.

השתתפות בשיחה ובדיון ברשות המורה ובאופן מכבד.

מילוי מטלות הניתנות בשיעור.
 

 

ה.       התנהגות: ציות להוראות צוות ביה"ס:

יש להתנהג באופן נאות, על פי הכללים הנהוגים בביה"ס. על התלמיד להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן או ממלא מקום.
 
 
 
 

ו.        התנהגות: שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור:

כל שימוש בטכנולוגיה בכלל ובטלפון נייד בפרט אסור במהלך יום הלימודים. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי.

צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.

מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים לביה"ס. בכל מקרה של הבאת מכשיר- ביה"ס אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאובדנו או לגנבתו.

 

ז.        התנהגות: שמירה על הסביבה וחזות ביה"ס:

יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של ביה"ס ולשמור על חזותו.

יש לשמור על רכוש ביה"ס וסביבתו.

חל איסור מוחלט לגעת ברכוש הזולת ללא רשותו.
 

ח.      התנהגות: השתתפות בטקסים, פעילויות בית ספריות ובזמן ההפסקות:

ההתנהגות בהפסקות הינה על פי כללי התקנון.

יש להישמע להוראות המורים התורנים.

על התלמיד לקחת חלק בטקסים ובפעילויות בית ספריות ולהתנהג באופן הולם ומכבד.
 
ט.      התנהגות: גילויי אלימות:
 
אסור להשתמש בכל סוג של אלימות מילולית (איום, לעג על רקע גזעני, פגיעה בכבוד ההורים וכו').
 
אסור להשתמש בכל סוג של אלימות פיזית (בעיטה, נשיכה, דחיפה, צביטה, מכה, הצקה, מעשה בריונות וכו').
 
חל איסור על נוכחות באירועי אלימות תוך עידוד והתלהמות.
 
אסור להטיל חרם.
 
התנהגות מסוכנת:
 
חל איסור לשאת אולרים, סכינים, אקדחי צעצוע או כלי נשק אחרים.
 
הטיפוס על המעקות והחלונות מסוכן- ועל כן אסור!
-         
 
-          שיחת בירור 
יידוע ההורים

-          שיחה עם ההורים

-          מניעת כניסה לכיתה עד הגעת ההורה למתן מענה חלופי להופעה.
 
-         
 
 
-          רישום איחור                                                                                                                           שיחת בירור

-          שהייה במזכירות ביה"ס

-          יידוע ההורים

-          הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה

-          במקרים חוזרים ביטוי בתעודה בסעיף "נוכחות"

-          פנייה לקצין ביקור סדיר
 
 
 
 
 

-          שיחת בירור

-          שיחה עם ההורים

-          הודעה בכתב להורים

-          ביטוי בתעודה: הורדת ציון ב"התנהגות".
 
 

-          שיחת בירור

-          שיחה עם ההורים

-          הודעה בכתב להורים

-          מניעת כניסה לשיעור (מציאת מקום חלופי)

-          ביטוי בתעודה: הורדת ציון ב"התנהגות"

-          במקרים חוזרים העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר.

-          במקרים חמורים של הפרעה השעיה מביה"ס על פי שיקול המנהל

-          העברה לכיתה אחרת באופן קבוע
 
 

-          שיחה עם התלמיד

-          דרישה להתנצלות

-          שיחה עם ההורים

-          כינוס צוות בין מקצועי לדיון על בניית תכנית לטיפול בתלמיד

-          העברה לכיתה מקבילה לשיעור אחד או יותר

-          ריתוק בזמן ההפסקה

-          השעיה מביה"ס ע"פ שיקול המנהל

-          במקרים של אי ציות מתמשך לצוות החינוכי: המלצה להעברה לבי"ס אחר.
 

-          שיחת בירור

-          הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס או בחדר המנהלת במקום קבוע, נעול ובטוח והחזרתו לתלמיד בסוף יום הלימודים

-          יידוע ההורים

-          הזמנת ההורים לשיחה
 
 
 
 
 
 
 

-          שיחת בירור

-          יידוע הורים

-          במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון בסעיף "התנהגות"

-          הטלת תשלום או שוו ערך לתשלום
 
 
 
 

-          שיחת בירור

-          אזהרה בע"פ

-          יידוע ההורים

-          דרישה להתנצלות

-          הזמנת ההורים לשיחה

-          במקרים חוזרים ביטוי בתעודה בסעיף "התנהגות"

-          במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים: התניית ההשתתפות בסיור עתידי בליווי מבוגר

-          מניעת השתתפות בפעילות עתידית.
 

-          יידוע ההורים

-          שיחות עם התלמידים המעורבים

אזהרה

-          שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט

-          ביטוי בתעודה: הורדת ציון בסעיף "התנהגות"

-          השארת התלמיד בזמן ההפסקה בהשגחת מבוגר

-          אפשרות להעברה לכיתה מקבילה באופן קבוע על פי החלטת מועצה פדגגוגית

-          בניית תכנית חינוכית אישית

-          השעיה ל 1- 2 ימים


במקרים של אלימות חוזרת ונשנית:

-           כינוס ועדה בין מקצועית לקביעת דרכי טיפול.

-          השעיה לטווח של 2-4 ימים

-          כינוס ועדה לפתיחת הליך להעברת התלמיד למוסד לימודי אחר.

 

 

לכבוד

 מחנכת הכיתה_______________

תאריך______________

קראתי יחד עם בני" בתי את מסמך התקנון הבית ספרי,  ולאחר שיחה מעמיקה קיבלנו על עצמנו את הנהלים ואנו מאשרים בזאת את חתימתנו.

שם התלמיד: ________________________     חתימה: ___________________

שם ההורים:_________________________    חתימה: ___________________

ספטמבר 2013 שנת למודים תשע"ד

ביה"ס "בכור לוי"

הורים נכבדים:

במסגרת "חדר מורים לומד", עיין הצוות החינוכי בביה"ס במסמך המחייב של חוזר מנכ"ל לאקלים בטוח. מתוך המסמך יצר צוות המורים מסמך תקנון בית ספרי, המתאים לרוח בית הספר ולתפיסתו החינוכית. הצוות החינוכי מקיים שיח משמעותי ולמידה בכיתות "סביב" המסמך, והוחלט כי יועבר מסמך תקנון זה לתלמיד ולהורה ביום אסיפת בפתיחת שנת הלמודים.

התקנון נכתב בעקבות המדיניות הממלכתית השואפת להבטיח את שלומם ואת ביטחונם של הבאים בין כתלי בית הספר, והוא מהווה חלק מהמערך החינוכי בבית הספר, ומהווה מסר אחיד לכל באי בית הספר.

אנו מבקשים כי תקראו יחד, הורים וילדים, את התקנון הבית ספרי, חדדו את משמעויותיו ואשרו את הכתוב בחתימתכם ובחתימת ילדכם. המסמך יוחזר חתום למחנכת הכיתה.

אנו מבקשים מכם להצטרף אלינו, ולהירתם למשימה החשובה בהכלת התקנון הבית ספרי והפנמתו, למען קיום אורח חיים בטוח ומקדם עשייה חינוכית איכותית ומיטבית.

תודה על שיתוף הפעולה,

אורלי דוד, מנהלת ביה"ס

והצוות החינוכי.