חוגים

פירוט קצר על כל חוג טפסים - טופס תקנון וטופס ביטול מערכת חוגים תשע"ח
רישום לחוגי בית הספר מערכת חוגים תשע"ט
רכזת החוגים ויצירת קשר

רכזת החוגים, ניקול, נמצאת בשטח בית הספר במשך כל שעות הפעילות.
דרכי הפניה לרכזת החוגים טלפונית, בטלפון 054-3059863
בשעות פעילות החוגים המענה טלפוני יהיה מוגבל ורצוי להשתמש ב SMS, אלא במקרים דחופים.
זאת עקב עיסוקה של הרכזת עם הילדים והחוגים והכיסוי הסלולרי החלקי בשטח בית הספר.
פניות במייל לכתובת: Nicol037@walla.com

ניתן לפנות לועדת החוגים של ועד ההורים בכתובת מייל של החוגים:
hugim.bl@gmail.com 
הפניה במייל תיענה בזמן תגובה איטי יותר בטווח של מספר ימים ולכן נא לא לפנות בנושאים

הדורשים טיפול מיידי.
 
רישום לחוגים
גם השנה מופעל רישום אלקטרוני. הפעם הרישום בעזרת מערכת הרישום של החברה העירונית.
הקישור מופיע באתר בית הספר.

ראו לעיל: "רישום לחוגי בית הספר"


ביטול רישום לחוגים
ביטול - לאחר סיום תקופת הרישום, ביטול חוג רק ע"י טופס ביטול המפורסם באתר ולפי ההוראות בטופס ובהסבר.
 
 
חוגים בבית הספר

בבית הספר מופעלת שנים רבות מערכת חוגים של ועד ההורים לאחר שעות הלימודים.
החוגים מופעלים ביוזמתו, פיקוחו וניהולו הפעיל של ועד ההורים. בשנתיים האחרונות, תפעול החוגים נעשה ע"י החברה העירונית לרחובות.

העקרונות המנחים
¢ פיקוח ושליטה של ההורים על התכנים והתפעול
¢ בחירת מדריכים והחוגים ע"י ועד ההורים
¢ ערך מקסימאלי לילדים ולהורים
¢ מקסימום איכות במחיר נוח
¢ עלויות תקורה נמוכות

איך זה עובד?
בתחילת השנה נערך יריד חוגים בבית הספר בו מוצגים החוגים לילדים ולהורים, מוצגות הפעילויות השונות וניתן להיפגש עם המדריכים ומפעילי החוגים. במהלך ולאחר היריד, נערכת הרשמה ע"י מילוי טופס מתאים.
 
החוגים מתחילים לאחר חופשת החגים, כאשר כל קבוצה נפתחת לפי מינימום ומקסימום מס' משתתפים.
 
בשבוע הראשון של הפעלת החוגים מתקיימים שיעורי ניסיון. החוגים מופעלים בכל יום, מסיום הלימודים ועד השעה 16:00 (ע"פ המערכת המפורטת).
 
סידור החוגים מתחשב ככל הניתן במערכת השעות ובשאר הפעילויות בבית הספר, על פי גילאי הילדים המשתתפים בחוגים ספציפיים.
 
החוגים פועלים עד השבוע האחרון של שנת הלימודים.
 
החוגים נערכים בשטח בית הספר, בכיתות, אולם ספורט ומגרשים.
 
הרישום לחוגים פתוח גם לילדי הצהרון (בתשלום נפרד)