סל תשלומים

                                               בי"ס בכור לוי רחובות                                       נובמבר 2016

                                                 תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ז

 

הורים יקרים,

להלן חוזר תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ז , החוזר מתפרסם לאחר אישור מפקחת ביה"ס ויו"ר הנהגת ההורים. התוכנית גובשה ע"י הצוות החינוכי בהלימה למטרות וההדגשים הבית ספריים ועל מנת להעשיר את התוכנית הבית ספרית. גובה התשלומים נקבע בהתאם לחוזר מנכ"ל.

 

 

כיתות

מרכיבים                   

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

תשלומי

חובה

ביטוח תאונות אישיות

49

49
49
49
49
49

רשות

 

 

 

סל תרבות

99

99
99

99

99

99

עלות טיול לתלמיד

101

101

126

126

252

252

מסיבת סיום בוגרים

 

75

מסיבות כיתתיות

24

24

24

24

24

24

סה"כ תשלומי חובה ורשות

273

273

298

298

424

499

 

רכישה מרוכזת

תשלומים מרצון

פרויקטים חינוכיים וסביבה מתוקשבת

45

45

45

45

45

45

עיתונים , חודשונים, יומן תלמיד

40

40

40

40

40

40

סיור /פעילות לימודית

 

40

40

40

40

40

40

רכישת ציוד מרוכזת לאמנות

 

40

40

40

40

אירוע יום ירושלים

25
25
25
25

25

25

מפגש סופר

20
20
20
20

20

20

מופע מוסיקלי

25
25
25
25

25

25

הסעה לתוכנית מוסיקלית "מפתח"

 
 
 
15

 

 

סה"כ תשלומים מרצון

195

195

235

250

235

235

קיזוז יתרות משנים קודמות

 

 

8-

 

15-

 

7-

 

 

סה"כ לתשלום ללא השאלת ספרים

468

460

518

541

659

734

תשלום עבור פרוייקט השאלת ספרים לשנה"ל הבאה- תשע"ח

280

280

280

280

280

-----

סה"כ לתשלום עם

השאלת ספרים

748

740

798

821

939

734

 

 

 

 

לנוחיותכם מס' תשלומים כמפורט בטבלה: סכום כולל השאלת ספרים

 

תאריך

כיתה א'

כיתה ב'

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'

15/11/16

250

250

250

250

300

250

15/12/16

250

250

250

250

300

250

15/1/17

248

240

298

321

339

234

סה"כ

748

740

798

821

939

734

 

ניתן לשלם במזומן או בהמחאות. את ההמחאות הנכם מתבקשים לרשום לפקודת בי"ס "בכור לוי". הקפידו לציין באופן ברור על גב ההמחאות את שם התלמיד והכיתה בה הוא לומד. (ניתן לשלם עבור אחים באותן ההמחאות)

הורים המבקשים הנחה בתשלומים יש לגשת למזכירות ולמלא טופסי הנחה, ועדת ההנחה תתכנס בסוף חודש דצמבר ותחליט על גובה ההנחה.

 

בברכה,

יפית נרבט נוטמן                                                                              רמי ישק

מנהלת ביה"ס                                                                         יו"ר הנהגת הורים         

 

 

 

 

            בי"ס בכור לוי רחובות                                                                                    דצמבר 2015

                                                  תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ו

 

לאחר תיקון לכיתות  א-ב (ללא רכישת ציוד לאומנות)

 

להלן חוזר תשלומי הורים לשנה"ל תשע"ו , החוזר מתפרסם לאחר אישור מפקחת ביה"ס ויו"ר הנהגת ההורים. התוכנית גובשה ע"י הצוות החינוכי בהלימה למטרות וההדגשים הבית ספריים ועל מנת להעשיר את התוכנית הבית ספרית. גובה התשלומים נקבע בהתאם לחוזר מנכ"ל.

 

 

כיתות

מרכיבים                    

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

תשלומי

חובה

ביטוח תאונות אישיות

49

49
49
49
49
49

רשות

 

 

 

סל תרבות

99

99
99

99

99

99

עלות טיול לתלמיד

101

101

126

126

252

252

מסיבת סיום בוגרים

 

75

מסיבות כיתתיות

24

24

24

24

24

24

סה"כ תשלומי חובה ורשות

273

273

298

298

424

499

 

רכישה מרוכזת

תשלומים מרצון

פרויקטים חינוכיים

45

45

45

45

45

45

עיתונים , חודשונים, יומן תלמיד

40

40

40

40

40

40

סיור /פעילות לימודית

 

40

40

40

40

40

40

רכישת ציוד מרוכזת לאמנות

 

 

40

40

40

40

אירוע קהילתי- שבועות

20
20
20
20

20

20

מפגש סופר

20
20
20
20

20

20

תוכנית מפתח של הפילהרמונית

 
 
 
45

 

 

סה"כ תשלומים מרצון

165

165

205

250

205

205

קיזוז יתרות משנים קודמות

 

-25

 

 

 

 

סה"כ לתשלום

438

413

503

548

629

704

תשלום עבור פרוייקט השאלת ספרים לשנה"ל הבאה- תשע"ז

280

280

280

280

280

 

סה"כ לתשלום

718

693

783

828

909

704

 

  

 

לנוחיותכם מס' תשלומים כמפורט בטבלה:

 

תאריך

כיתה א'

כיתה ב'

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'

1/12/15

200

200

200

200

200

200

1/1/16

200

200

200

200

200

200

1/2/16

200

200

200

200

200

200

1/3/16

118

93

183

228

309

104

סה"כ

718

693

783

828

909

704

 

ניתן לשלם במזומן או בהמחאות. את ההמחאות הנכם מתבקשים לרשום לפקודת בי"ס "בכור לוי". הקפידו לציין באופן ברור על גב ההמחאות את שם התלמיד והכיתה בה הוא לומד. (ניתן לשלם עבור אחים באותן ההמחאות)

הורים המבקשים הנחה בתשלומים יש לגשת למזכירות ולמלא טופסי הנחה, ועדת ההנחה תתכנס בסוף חודש דצמבר ותחליט על גובה ההנחה.

 

בברכה,

יפית נרבט נוטמן                                                                                                               דפנה פינקלשטיין

מנהלת ביה"ס                                                                                                                  יו"ר הנהגת הורים